گلاسه: ۵ دروازه بان با بیشترین سیو در دهه اخیر در ۵ لیگ معتبر اروپا معرفی شدند.

بر این اساس اولیور بائومن دروازه‌ بان آلمانی با ۱۱۲۲ سیو در رده اول قرار دارد.

در جایگاه دوم سمیر هندانوویچ ۱۰۵۴ در رده دوم قرار دارد، جایگاه سوم در اختیار استفان روفییر با ۱۰۳۸ سیو است.

مکان چهارم را داوید دخه‌آ با ۱۰۳۷ سیو در اختیار دارد. استفانو سورنتینو ۱۰۱۶ سیو داشته است و عنوان پنجم را بدست آورده است.

۵ دروازه‌ بان با بیشترین سیو در دهه اخیر