گلاسه: در حالیکه تیم ملی ایران مدت نسبتا زیادی است با سرمربی قبلی خود قطع همکاری کرده و در این فاصله حتی با مربی جدید هم به جایی نرسیده و او را هم از دست داده، تا کمتر از یک ماه دیگر موعد اعلام رای دادگاه فدراسیون تاج و کارلوس کی روش فرا خواهد رسید.

کارلوس کی روش و فدراسیون فوتبال ایران به صورت متقابل از همدیگر شکایت کردند و در ماه ژانویه سال 2020 حکم مربوط به این شکایت اعلام خواهد شد.

دادگاهی که بدون شک برای فوتبال ایران نتیجه اش خیلی مهم است. چرا که در این روز ها و در شرایطی که حتی شنیده می شود مارک ویلموتس هم قصد شکایت از فدراسیون فوتبال ایران را دارد، اضافه شدن پرونده ای مثل پرونده کی روش می تواند روز های بد فوتبال ایران را تکمیل کند.