گلاسه: کمیته انضباطی رای خود را در خصوص شکایت مهدی زارع عکاس گلاسه و روزنامه ورزشی علیه باشگاه پرسپولیس تهران به شرح زیر صادر کرد:

شکایت مهدی زارع عکاس و خبرنگار ورزشی علیه باشگاه پرسپولیس تهران مبنی بر ایراد خسارت به لپ تاپ مورد استفاده در ورزشگاه در حین پوشش خبری و تصویری بازی بین دو تیم سپید رود رشت و پرسپولیس با این توضیح که در دیدار بین دو تیم مذکور از هفته بیست و دوم لیگ برتر در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ که در شهر رشت برگزار گردیده پس از لغو پنالتی که به نفع تیم پرسپولیس اعلام گردیده بود از سوی داور و عصبانیت هواداران پرسپولیس اشیائی از جمله بطری آب و سنگ به سمت زمین مسابقه پرتاب که یکی از بطری‌ها ابتدا به صورت شاکی و سپس به مانیتور لپ تاپ اوبرخورد و باعث شکسته شدن مانیتور لپ تاپ که از نوع سونی بوده گردیده حال با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، استشهادیه تنظیمی و ابرازی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که علیرغم ابلاغ مصون از اعتراض باقیمانده و به موجب آن میزان خسارت وارده به لپ تاپ شاکی به میزان یکصد و شصت میلیون ریال برآورد گردیده تصاویر ارایه شده از لپ تاپ موضوع شکایت و سایر قراین و امارات موجود در پرونده تخلف انتسابی به باشگاه پرسپولیس که بر اساس بند ۳ ماده ۸۷ از مقررات انضباطی مسئولیت جبران خسارت وارده از سوی هواداران هر باشگاه را بر عهده آن باشگاه قرار داده محرز و مسلم تشخیص و بر همین اساس باشگاه پرسپولیس تهران مستند به مواد ۸۵، ۸۶ و ۸۷ از مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ علاوه بر جبران خسارت شاکی به میزان یکصد و شصت میلیون ریال از بابت تخلف هواداران منتسب به این باشگاه بابت پرتاب اشیاء و ایراد خسارت نیز با رعایت ماده ۹۳ از مقررات موصوف به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌ گردد.

رأی صادره قابل اجرا و ظرف مدت یک هفته از حیث حکم جبران خسارت صادره قابل تجدیدنظر خواهی نزد کمیته استیناف بوده و از حیث جریمه نقدی قطعی می‌ باشد.